Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D Pure Biologics S.A.

W dniu 29 lipca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Pure Biologics S.A.

Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 1 sierpnia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 481.590 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 1 sierpnia 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem “PLPRBLG00010”