Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

PB pracuje nad terapią choroby Devica ze wsparciem amerykańskiej fundacji | Puls Biznesu

Puls Medycyny pisze o współpracy Pure Biologics i amerykańskiej fundacji Guthy-Jackson Charitable Foundation (GJCF). Fundacja GJCF udostępniła materiał badawczy ze swojego banku tkanek na potrzeby prac B+R w projekcie AptaPheresis.

Witryna fundacji: guthyjacksonfoundation.org