Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Szkolenie w zakresie efektywnej komunikacji

W dniach od 25.04 do 13.06.2019 wszyscy pracownicy Pure Biologics S.A. uczestniczyli w szkoleniach w zakresie „Efektywnej Komunikacji” w celu podniesienia kompetencji związanych z komunikacją międzyludzką. Powiększa się zespół, a niezakłócona komunikacja w środowisku pracy jest istotnym czynnikiem jej optymalnej organizacji, wpływa na zintegrowanie pracowników. Zatem podczas szkolenia poznaliśmy zasady i narzędzia efektywnej komunikacji, zasady udzielania informacji zwrotnej, przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej w zespole oraz budowania współpracy dzięki lepszej komunikacji.

Szkolenia prowadziła p. Lilianna Marciniak – trener z ponad dwudziestoletnim stażem specjalizujący się w obszarach dotyczących kierowania ludźmi i komunikacji, przywództwa oraz optymalizacji procesów zarządzania.