Strategia rozwoju i komercjalizacji - poznaj ją - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Strategia rozwoju

 

Realizacja własnych projektów B+R w obszarze innowacyjnych leków biologicznych i wyrobów medycznych o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym jest podstawą strategi rozwoju Spółki w najbliższych latach.

 

Zasadnicze programy badawcze dotyczą terapii zaliczanych do kategorii “first in class” w segmencie immunoonkologicznym i neurologicznym. Badania nad wygenerowaniem cząstek o potencjale terapeutycznym  prowadzone będą w oparciu o własne platformy selekcji cząstek aktywnych.

 

Rozwój badań kontraktowych prowadzonych przez Spółkę na rzecz firm z sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego wspierać będzie własny wkład Pure Biologics w finansowaniu projektów B+R i motywować do poszukiwania nowych technologii oraz rozwoju kompetencji badawczo naukowych.

 

Źródłami finansowania strategii rozwoju Spółki będą środki własne oraz dotacje z funduszy unijnych i krajowych.

 

Polityka dywidendy Spółki w najbliższych latach opiera się na priorytecie wykorzystania środków finansowych z działalności komercyjnej prowadzonej w segmencie badań kontraktowych na potrzeby częściowego pokrycia udziału własnego w innowacyjnych projektach B+R. Mając na uwadze ilość i rozmiar prowadzonych projektów B+R oraz związany z tym wysoki poziom zapotrzebowania na wkład własny uzupełniający otrzymane dofinansowanie Spółka do czasu osiągnięcia przychodów z komercjalizacji pierwszych, zakończonych pozytywnym wynikiem projektów B+R spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy.