Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport roczny EBI nr 2/2019 – Raport roczny Pure Biologics S.A. za rok obrotowy 2018

RAPORT ROCZNY EBI NR 2/2019 Z DNIA 20.03.2019  10:32

 

Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2018.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018