Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport kwartalny EBI 8/2019 – Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Pure Biologics Spółka Akcyjna

Raport kwartalny EBI 8/2019 Z DNIA 14-05-2019 19:09:25

 

 

Zarząd Pure Biologics S.A. przekazuje Raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny