Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 31/2019 – Zatwierdzenie przez NCBR realizacji projektu PureApta

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 31/2019 Z DNIA 12.12.2019 12:57:36

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. otrzymał informację, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pozytywnie zaopiniowało złożoną przez Emitenta w dniu 28 lutego 2019 r. “Informację końcową z realizacji projektu Pure Apta” (raport bieżący nr 2/2019 z dnia 01 marca 2019 r.)  i uznał, że projekt zrealizowany został pod względem merytorycznym i finansowym. Tym samym formalnie zakończony został etap stworzenia innowacyjnej modularnej platformy selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów PureApta, i projekt (POIR.01.01.01-00-0474/16-00) przeszedł w fazę utrzymania jego trwałości.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu