Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 3/2020 – Zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2020 Z DNIA 27.05.2020 16:04:05

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A, B1, B2, C i D na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”), a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wymagać będzie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
O poszczególnych etapach związanych z emisją akcji oraz procesem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas