Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 29/2019 – Powiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 29/2019 Z DNIA 19.11.2019 17:50:20

 

Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. otrzymał powiadomienie od Filipa Jelenia – Prezesa Zarządu Spółki o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Transakcje na akcjach, którego dotyczy zawiadomienie zrealizowane były w związku z utworzonym przez Akcjonariuszy Założycieli Programem Motywacyjnym, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2019 z dnia 11 października 2019 r. Jednocześnie w związku z transakcjami na akcjach, o których mowa w zawiadomieniu, nabywca akcji zobowiązany jest na mocy umowy Lock-up zawartej w dniu 8 października 2019 r. do dochowania warunków z umowy Lock-up, o której mowa w pkt 27.1 na str.92 Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia z dnia 21 listopada 2018 r.

Pełna treść wyżej wymienionego zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Zawiadomienie_art.19_MAR_Filip_Jelen

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu