Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 25/2019 – Informacja o utworzeniu Programu Motywacyjnego przez Akcjonariuszy Założycieli

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 25/2019 Z DNIA 11.10.2019 16:13:44

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 11 października 2019 r. powziął informację o utworzeniu przez Akcjonariuszy Założycieli spółki Pure Biologics SA Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki .Treść otrzymanego zawiadomienia znajduje siȩ w załączniku do komunikatu.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Zawiadomienie Spółki

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu