Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 24/2019 – Udzielenie Spółce patentu w USA na wynalazek

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 24/2019 Z DNIA 09.10.2019 16:11:58

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 09 października 2019 r. powziął informację, iż Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) decyzją z dnia 08 października 2019 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. “Sposób syntezy i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów” (ang. “The method of synthesis and purification of a nucleoside and/or a nucleotide, a modified nucleoside and/or nucleotide, a DNA molecule and an oligonucleotide library comprising said modified nucleoside and/or nucleotide, and the use of said oligonucleotide library”), zgłoszony pod numerem US 15/760,915 w dniu 16 marca 2018 r. Patent zostanie wydany dnia 22 października 2019 r. pod Nr. US 10,450,673.

Udzielony patent dotyczy podstaw działania platformy technologicznej PureApta, wykorzystującej modyfikowane aptamery. W szczególności obejmuje modyfikacje chemiczne oraz metody ich wprowadzania do aptamerów, a także konstrukcję bibliotek modyfikowanych sekwencji oraz ich użycie do selekcji in vitro cząsteczek aptamerów o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym. Ochrona wynalazku na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki pozwoli Spółce na poprawę konkurencyjności oferowanych usług i rozwiązań związanych z platformą PureApta zapewniając wyłączność na komercyjne zastosowanie tej technologii.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu