Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 21/2019 – Pozytywna decyzja NCBR w sprawie dofinansowania na projekt rozwoju leku

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 21/2019 Z DNIA 20.08.2019 08:20:20

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. Spółka, Emitent informuje, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR ogłosiło wyniki konkursu Szybka Ścieżka 2/1.1.1/2019, w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt pt. “Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego _BIKE_”” będzie realizowany w spółce pod nazwą PureBIKE z identyfikatorem PB003.

Celem projektu PureBIKE PB003 jest rozwój kandydata na lek opartego o przeciwciało, działającego w oparciu o strategię immunoterapii w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi. Opracowany zostanie bispecyficzny fragment przeciwciała aktywujący komórki układu odpornościowego typu “naturalni zabójcy” do zwalczania nowotworu przez pierwsze ramię aktywne oraz hamujący wzrost i przerzuty guza przez drugie ramię aktywne. Do opracowania kandydata zostanie wykorzystana platforma spółki do generowania fragmentów przeciwciał – PureSelect pierwszej i drugiej generacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 40 417 125,00 zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 29 869 080,00 zł. Wkład własny projektu całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć w pierwszej kolejności z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej emisji emisji akcji serii D, a następnie w ramach przyszłych emisji akcji.

Projekt będący trzecim w portfelu projektów rozwoju leków biologicznych spółki Pure Biologics S.A. realizowany będzie w latach 2019-2023. W ramach projektu wykonane zostają prace umożliwiające rozwój kandydata od etapu identyfikacji przeciwciał rozpoznających wybrane cele molekularne aż do pierwszej fazy badań klinicznych włącznie.

Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Spółką i NCBR, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu