Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 20/2019 – Pozytywna decyzja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w sprawie dofinansowania na projekt promocji marek produktowych spółki PURE BIOLOGICS na rynkach zagranicznych

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 20/2019 Z DNIA 16.08.2019 16:12:55

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 14.08.2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości _PARP_ ogłosiła wyniki konkursu Go to Brand – 3.3.3. POIR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt pt. “Promowanie marek produktowych spółki PURE BIOLOGICS na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie branżowym biotechnologii i farmaceutyki” realizowany będzie m.in. podczas spotkań, konferencji i targów branżowych prowadzonych w USA, Szwajcarii i Niemczech.

Celem projektu jest prezentacja potencjalnym kontrahentom zagranicznym postępów prac w prowadzonych przez Spółkę innowacyjnych projektach zintegrowanego rozwoju nowych przeciwciał i aptamerów jako kandydatów na leki i wyroby terapeutyczne oraz aktywne promowanie wszechstronnych możliwości Spółki w obszarze zaawansowanych technologicznie badań kontraktowych _w tym m.in. selekcji cząstek aktywnych z wykorzystaniem platformy PureSelect2 i PureApta_. Dodatkowym rezultatem jakościowym projektu będzie skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej.
Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 242 000 zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 182 100 zł. Wkład własny projektu w całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć w pierwszej kolejności z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej emisji akcji serii D.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu