Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 19/2019 – Powiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 19/2019 Z DNIA 04.07.2019 16:27:36

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 04.07.2019 roku otrzymał powiadomienie od Filipa Jelenia – Prezesa Zarządu Spółki oraz od Augebit FIZ osoby prawnej blisko związanej z członkiem rady nadzorczej Panem Tadeuszem Wesołowskim o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Jednocześnie w związku z transakcją na akcjach, o których mowa w zawiadomieniach, nabywca akcji tj. Augebit FIZ zobowiązany jest na mocy umowy Lock-up zawartej w dniu 26.06.2019r do nie sprzedawania nabytych akcji zgodnie z warunkami obowiązującymi w umowie Lock-up, o której mowa w pkt 27.1 na str. 92 Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia z dnia 21.11.2018r.
Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień znajduje się w załącznikach.

2019-07-04_Zawiad_F_Jelen_19_MAR.pdf

20190704_AUGEBITFIZ_Pure_Biologics_S.A._Powiadomienie_o_transakcji_art19ust1MAR.pdf

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu