Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 13/2019 – Powołanie Rady Naukowej Pure Biologics

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2019 Z DNIA 24.05.2019 15:31:44

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. _Emitent_ informuje o powołaniu w dniu 24 maja 2019 roku Rady Naukowej. W skład Rady Naukowej skupionej wokół Emitenta weszli:

a_ Profesor Günter Mayer _aptamery i genetyka chemiczna_,
b_ Profesor Waldemar Priebe _terapie eksperymentalne – onkologia_,
c_ Profesor Bogusław Paradowski _neurologia kliniczna_,
d_ Profesor Jacek Otlewski _inżynieria białka_,
e_ Dr hab. Radosław Zagożdżon _immunologia kliniczna_.

Do zadań Rady Naukowej w szczególności należy opiniowanie i konsultowanie: kierunków rozwoju oraz zakresu projektów badawczo rozwojowych, możliwych rozwiązań merytorycznych i sposobów podejścia do zagadnień naukowych występujących w projektach B+R, światowych trendów technologicznych, kierunków badań i preferencji rynkowych w sektorze biofarmaceutycznym i rozwiązaniach terapeutycznych i diagnostycznych, budowania relacji naukowych i rynkowych z krajowymi i światowymi firmami farmaceutycznymi i ośrodkami B+R pracującymi nad nowymi rozwiązaniami terapeutycznymi.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu