Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 8/2020 – Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Raport roczny EBI 8/2020 Z DNIA 15-05-2020 17:08:41

 

Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. przekazuje Raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

 

Jednostkowy raport kwartalny za okres 01.01-31.03.2020