Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 7/2020 – Raport roczny Pure Biologics S.A. za rok obrotowy 2019

Raport roczny EBI 7/2020 Z DNIA 30-04-2020 17:36:27

 

Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

 

Jednostkowy raport roczny Pure Biologics SA 2019

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019 Pure Biologics SA

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Pure Biologics SA 2019