Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 2/2020 – Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2020 Z DNIA 17.01.2020 17:49:07

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) w dniu dzisiejszym powziął informację że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 stycznia 2020 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. (Załącznik).

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu