Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 17/2019 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 17/2019 Z DNIA 16.12.2019 18:22:17

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Romualda Harwasa do Zarządu Spółki i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 16 grudnia 2019 r. Jako Wiceprezes Zarządu Pan Romuald Harwas będzie odpowiedzialny za pion finansowy Spółki i jej relacje z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności instytucjami rynku pieniężnego, kapitałowego oraz instytucjami współfinansującymi działalność B+R Spółki.

Pan Romuald Harwas rozpoczął pracę w Spółce w lipcu 2019 r. obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego.

Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu