Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 11/2020 – Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 11/2020 Z DNIA 17.07.2020 17:16:18

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) w dniu 17 lipca powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r. (Załącznik 1) oraz treść jednolitą statutu Spółki uchwaloną na podstawie §20, ust. 6, pkt. u) Statutu Spółki przez Radȩ Nadzorczą w dniu 3 lipca 2020 r. ( Załącznik 2).

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

 

Zarejestrowane w KRS zmiany Statutu spółki Pure Biologics S.A.

Statut spółki Pure Biologics S.A._tekst jednolity po ZWZ_2020