Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 11/2019 – Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 11/2019 Z DNIA 12.06.2019 10:08:14

 

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku ze zmianami statutu Spółki dokonanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r., przyjęła tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany. Dokonane zmiany statutu Emitent opublikował w raporcie bieżącym EBI nr 9/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

Pełna treść testu jednolitego statutu Spółki znajduje się w załączniku.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

 

Statut Spółki Pure Biologics_11.06.2019_tekst jednolity