Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 10/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. oraz dokonane zamiany Statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 10/2020 Z DNIA 26.06.2020 20:57:31

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2020 r. (ZWZ) oraz uchwalone zmiany Statutu.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu z ZWZ.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt. 2, 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

 

Uchwały ZWZ Pure Biologics S.A._26.06.2020 r.

Zmiany Statutu Pure Biologics S.A._26.06.2020 r.

Opinia Zarządu Pure Biologics S.A.  uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii E Spółki oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej