Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 9/2019 – Informacja w zakresie emisji akcji serii D

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 9/2019 Z DNIA 19.04.2019 16:29:00

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Kancelaria: Publiczna

 

 

W nawiązaniu do raportu nr 4/2019 z dnia 14 marca 2019 r. oraz 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent) informuje, o opłaceniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. wszystkich umów objęcia akcji serii D, a co za tym idzie objęciu 481 590 akcji   serii D o łącznej wartości nominalnej 48 159 zł. W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, że emisja doszła do skutku, a w wyniku przeprowadzonej emisji spółka pozyskała 10.113.390,00 zł.

 

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu