Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport bieżący ESPI nr 3/2019 – Rozpoczęcie działań przygotowawczych do pozyskania kapitału

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2019 Z DNIA 06.03.2019 12:35

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: publiczna

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2019 r. podpisał z DM Navigator S.A. oraz Navigator Capital S.A. umowę na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu emisji akcji. Tym samym Emitent informuje, że rozpoczyna działania zmierzające do pozyskania kapitału w drodze niepublicznej emisji akcji. Jednocześnie Spółka informuje, że nie została jeszcze określona wstępna wartość i struktura oferty.

 

Pozyskanie kapitału realizowane będzie w celu finansowania realizacji projektów badawczych i rozwojowych Spółki w szczególności projektu lekowego PureActivator (PB003),
o dofinansowaniu którego przez NCBR Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 31 stycznia b.r. Docelowo planowane jest wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu.

 

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu