Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport bieżący ESPI nr 1/2019 – Pozytywna decyzja NCBR w sprawie dofinansowania na projekt rozwoju leku

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2019 Z DNIA 31.01.2019 17:35

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: publiczna

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki konkursu InnoNeuroPharm, w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt zakłada opracowanie terapii na bazie przeciwciał rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem i będzie realizowany w spółce pod nazwą PureActivator z identyfikatorem PB003. Terapeutyczne wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą mogły być zastosowane w pierwszej kolejności w terapii niedrobnokomórkowego raka płuc.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 39,9 mln zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 30,1 mln zł. Wkład własny projektu w wysokości 9,8 mln zł Emitent zamierza pokryć z kapitału pozyskanego w ramach przyszłych emisji akcji.

 

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023 i obejmuje przeprowadzenie kandydata na lek przez wszystkie fazy rozwoju, aż do I fazy badań klinicznych włącznie. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Spółką i NCBR, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

 

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu