Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport bieżący EBI nr 1/2019 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2019 Z DNIA 28.01.2019 10:33

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 

Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

– 20 marca 2019 r. – raport roczny za rok 2018;

– 14 maja 2019 r. – raport kwartalny za I kwartał 2019 roku;

– 13 sierpnia 2019 r. – raport kwartalny za II kwartał 2019 roku;

– 14 listopada 2019 r. – raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2018 roku.

 

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu