Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport bieżący EBI nr 1/2018 – uzyskanie dostępu do EBI

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2018 Z DNIA 30.11.2018 13:45

 

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)i od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

 

Podstawa prawna: § 10 Załącznika do uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

 

Zarząd Pure Biologics S.A.

 

Pobierz