Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport bieżący EBI 9/2019 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. oraz dokonane zamiany statutu Pure Biologics Spółka Akcyjna

Raport kwartalny EBI 9/2019 Z DNIA 14-05-2019 19:14:09

 

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2019 r. oraz dokonane zmiany Statutu.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Pure Biologics Spółka Akcyjna – uchwały ZWZ 2019.pdf

Zmiany w Statucie Pure Biologics Spółka Akcyjna -14_05_2019.pdf