Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 5/2020 – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport kwartalny EBI 5/2020 Z DNIA 12-03-2020 17:20:45

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2020 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki (RN) na mocy uprawnień zapisanych w § 17 ust. 6 Statutu Spółki jednomyślnie powołali Panią prof. dr hab. Julię Bar na nowego Członka Rady Nadzorczej. Kompetencje naukowe oraz doświadczenie zawodowe nowego członka RN związane z działalnością B+R Emitenta będą użyteczne we wsparciu prac Zarządu i Rady Nadzorczej na kolejnych etapach rozwoju Spółki. Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej jest wspólna z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

2020_03_12_Julia_Bar_zyciorys.pdf