Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport bieżący EBI nr 2/2018 – stosowanie zasad ładu korporacyjnego

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2018 Z DNIA 21.12.2018 16:22

 

Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Pobierz