Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Pure Biologics rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Edynburskim

Pure Biologics rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Edynburskim. Partnerstwo ma na celu prowadzenie wspólnego programu doktoranckiego w obszarze badań immunologicznych, mogących mieć zastosowanie w terapii nowotworu przełyku.

Celem programu jest rozwój umiejętności multidyscyplinarnego podejścia do zjawiska, powszechnie obserwowanego w procesie onkogenezy, jakim jest wymykanie się komórek nowotworowych spod nadzoru układu immunologicznego.  Rozwijanie strategii, których zadaniem jest uruchomienie własnych mechanizmów obronnych organizmu, w tym tych związanych z modulacją systemu rozpoznawania antygenu czy właściwą regulacją  protoonkogenów ma olbrzymi potencjał kliniczny.

Partnerstwo Pure Biologics i Uniwersytetu Edynburskiego będzie silnym bodźcem do rozwoju przyszłych kandydatów na leki w terapii nowotworu przełyku a jednocześnie, mamy nadzieję, otworzy ścieżkę dla terapii innych chorób o podobnym podłożu molekularnym. Proponowany przez Pure Biologics program rozwoju umiejętności  zakłada udział kandydata na doktora w multidyscyplinarnym projekcie, w którym następuje swobodny przepływ wiedzy pomiędzy ekspertami zajmującymi się m.in. inżynierią przeciwciał, biologią syntetyczną, patologią, spektrometrią mass czy bioinformatyką.

Po stronie Uniwersytetu osobą prowadzącą jest profesor Ted Hupp; ekspert od badań oddziaływań międzycząsteczkowych i kierownik badań z dziedziny onkologii. Profesor Hupp oraz prof. Malcolm Walkinshaw są promotorami pracy doktorskiej, która powstanie w wyniku realizacji projektu. Po stronie Pure Biologics pracami zarządzać będzie ekspert z dziedziny inżynierii przeciwciał dr Sameer Deshmukh.

 

Projekt jest częścią programu rozwoju umiejętności wpisanym do „IBioIC industrial PhD programme”.