Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Dr Przemysław Jurek, MBA

Przemysław Jurek dołączył do Pure Biologics w roku 2014 i od tego czasu pełni w spółce rolę wiodącego naukowca oraz menadżera projektów. Jest autorem kilku publikacji naukowych, dwóch zgłoszeń patentowych, kilku dofinansowanych projektów, oraz jest też pomysłodawcą platformy selekcji chemicznie modyfikowanych aptamerów – PureApta. Dziś dr Jurek kieruje działem badawczo-rozwojowym Pure Biologics, odpowiadając za koncepcję, koordynację i zarządzanie projektami B+R (wciąż będąc równocześnie aktywnym naukowcem), ma również istotny udział w zarządzaniu i rozwoju spółki.

 

Przemysław ukończył biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2013, odbywał również staż w jednostce iNano na Uniwersytecie w Aarhus (Dania), w grupie profesora Kurta Gothelfa. Jego główną specjalizacją jest biotechnologia i biochemia skupiona wokół aptamerów, analizy oddziaływań międzycząsteczkowych i wczesnego rozwoju nowych leków. Przemysław jest również absolwentem podyplomowych studiów Farmacji Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, a badania będące podstawą dysertacji doktorskiej są ściśle związane z budowaniem własności intelektualnej Pure Biologics i były w pełni sfinansowane przez spółkę.