PB005 Apta-MG - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

PB005 Apta-MG

Projekt AptaMG (PB005) jest drugim projektem uruchomionym w ramach programu AptaMed wykorzystującym autorską platformę selekcji aptamerów – PureApta, która została wdrożona przez Pure Biologics S.A. do użytku w marcu 2019r.

 

Celem projektu jest opracowanie nowego terapeutycznego wyrobu medycznego w postaci filtra zawierającego modyfikowane cząsteczki DNA (aptamery) zimobilizowane na biokompatybilnym złożu. Filtr będzie wykorzystany w terapii przełomu miastenicznego. Przełom miasteniczny to stan nagłego pogorszenia objawów miastenii rzekomoporaźnej, prowadzący do niewydolności oddechowej, która stanowi zagrożenie życia. Użycie biomolekularnego filtra zawierającego aptamery planowane jest podczas zabiegu plazmaferezy, w trakcie której aptamery będą wyłapywać patogenny czynnik znajdujący się we krwi pacjentów. Wybiórcze usuwanie patogennego czynnika ograniczy skutki uboczne związane z wykonywaniem nieselektywnej plazmaferezy.

 

 

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023 i obejmuje szereg etapów łącznie z wytworzeniem prototypu filtra, jego optymalizacji i przeprowadzeniem testów jego bezpieczeństwa w badaniach przedklinicznych oraz w badaniu klinicznym wyrobu medycznego.