AptaPheresis - terapia chorób neurodegeneracyjnych - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

PB002 AptaPheresis

 

Program AptaMed wykorzystuje autorską platformę PureApta spółki do opracowania nowego wyrobu medycznego opartego o technikę aferezy i wzbogaconego o aktywność aptamerów. Pierwszym projektem uruchomionym w ramach programu jest AptaPheresis (PB002), którego rezultat w postaci wyrobu medycznego o zastosowaniu terapeutycznym posłuży do leczenia pacjentów z Zespołem Devica.

 

 

 

Zespół Devica (NMO, Neromyelitis Optica) to rzadka choroba (tzw. orphan disease) neurodegeneracyjna o napadowym, na ogół ciężkim i postępującym przebiegu, w wyniku której reakcja autoimmunologiczna  organizmu  powoduje  zapalenie  rdzenia  i  nerwów  wzrokowych, a w  konsekwencji  ich  demielinizację.  U większości  pacjentów choroba wykazuje charakter nawracający, z okresami remisji trwającymi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nierzadko w krótkim czasie dochodzi do porażenia czterokończynowego i utraty wzroku.

 

 

 

 

U części pacjentów, w wyniku porażenia mięśni oddechowych, choroba ta kończy się niestety zgonem. Pomimo, iż choroba NMO zaliczana jest do chorób rzadkich, to według szacunków na całym świecie z jej powodu cierpi ok. 300 000 osób. Obecnie nie istnieje żadna skuteczna i bezpieczna forma terapii tego schorzenia.

 

Rezultat projektu AptaPheresis (PB002) znajdzie zastosowanie w procesie terapeutycznej aferezy, gdzie podczas zabiegu z krwi pacjenta, przy wykorzystaniu innowacyjnych cząsteczek aptamerowych, będą usuwane specyficznie czynniki patogenne odpowiedzialne za rozwój choroby. Wszystkie pozostałe składniki krwi pozostaną nienaruszone, co znacząco zredukuje skutki uboczne takiej terapii.