Zapoznaj się z naszymi projektami unijnymi - prezentacja fagowa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Projekty unijne

 

 

PB001 MULTIBODY

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0947/17

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0947/17-00

Tytuł: Rozwój leku opartego o bispecyficzne przeciwciało do immunoterapii przeciwnowotworowej

Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 1.1 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 32 037 380,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 23 988 056,00 PLN

czytaj więcej: MultiBody

 

 

PB002 APTAPHERESIS

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1353/17

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1353/17-00

Tytuł: Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej

Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 1.1 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 14 281 990,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 541 538,16 PLN

czytaj więcej: AptaPheresis

 

PB003 PUREACTIVATOR

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0086/18

Numer umowy: POIR.01.02.00-00-0086/18-00

Tytuł: Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem.

Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 1.2 „Program sektorowy InnoNeuroPharm”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 39 905 405,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 30 130 439,00 PLN

czytaj więcej: PB003 PureActivator

 

PB004 PUREBIKE

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0209/19

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0209/19-00

Tytuł: Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji układu immunologicznego (BIKE)

Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 1.1 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 40 417 125,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 29 869 080,00 PLN

czytaj więcej:  PB004 PureBike

 

PB005 APTA-MG

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1166/18

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1166/18-00

Tytuł: Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną.

Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 1.1 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 14 733 265,56 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 775 212,49 PLN

czytaj więcej: PB005 Apta-MG

 

 

PB006 APTA-MLN

Numer projektu: POIR.04.01.01-00-0009/19

Numer umowy: POIR.04.01.01-00-0009/19-00

Tytuł: Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym

Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 4.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe”, Podziałania 4.1.1 – „Strategiczne działania badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 1 411 510 PLN (wartość projektu całego konsorcjum: 2 354 428,75 PLN)

Wkład Funduszy Europejskich: 1 129 208 PLN (wartość wkładu Funduszy Europejskich dla całego konsorcjum: 2 072 126,75 PLN)

czytaj więcej: PB006 Apta-MLN

 

 

PB007 MARA

Numer projektu: 686647

Numer umowy: 686647

Tytuł: Molecular Analytical Robotics Assays

Program: Projekt  realizowany w ramach działania „Future and Emerging Technologies Open”, Programu ,,Horizon 2020-European Union funding for Research &Innovation”

Wartość projektu: 2 364 360,00 PLN (wartość projektu całego konsorcjum: 16 577 388,67 PLN)

Wkład Funduszy Europejskich: 2 364 360,00 PLN (wartość projektu całego konsorcjum: 16 577 388,67 PLN)

czytaj więcej: PB007 MARA

 

 

PB008 MAGBBRIS

Numer projektu: 15/EuroNanoMed/18

Numer umowy: 15/EuroNanoMed/18

Tytuł: Nowe biomateriały magnetyczne dla obrazowania i leczenia pacjentów po udarze mózgu

Program: Projekt  realizowany w ramach programu „EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposals (2017) for European Innovative and Research &Technological Development Projects in Nanomedicine”

Wartość projektu: 1 148 864,50 PLN (wartość projektu całego konsorcjum: 6 430 953,54 PLN)

Wkład Funduszy Europejskich: 804 205,15 PLN (wartość wkładu Funduszy Europejskich dla całego konsorcjum: 4 225 283,50 PLN)

czytaj więcej: PB008 MAGBBRIS

 

 

PB009 APIFAG – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0126/16

Numer umowy: POIR.04.01.04-00-0126/16-00

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej

Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 4.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe”, Podziałania 4.1.4 – „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 1 305 930,60 PLN (wartość projektu całego konsorcjum: 4 312 319,31 PLN)

Wkład Funduszy Europejskich: 1 044 744,48 PLN (wartość wkładu Funduszy Europejskich dla całego konsorcjum: 3 992 933,18 PLN)

czytaj więcej: PB009 ApiFag

 

 

 

PB010 PURESELECT2

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0749/16

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0749/16-00

Tytuł: Usługowa platforma technologiczna do poszukiwania fragmentów przeciwciał o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 1.1 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 4 252 710 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 258 111 PLN

czytaj więcej: PureSelect2

 

 

 

PB012 PUREAPTA – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0474/16

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0474/16-00

Tytuł: Innowacyjna modularna platforma usługowa PureApta do selekcji modyfikowanych aptamerów o zastosowaniu diagnostycznym i terapeutycznym 

Program: Projekt  realizowany w ramach Działania 1.1 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 2 327 629,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 807 003,90 PLN

czytaj więcej: PureApta