Projekt partnerski Mara - biologia molekularna - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

MARA

MARA to akronim powstały od tytułu projektu – Molecular Analytical Robotics Assays. Projekt, skoncentrowany na rozwoju nowoczesnych nanotechnologii w diagnostyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych, otrzymał dofinansowanie w ramach prestiżowego programu FET Open EU Horizon 2020 i jest realizowany przez interdyscyplinarny zespół międzynarodowych ekspertów ze środowisk akademickich: Austrian Institute of Technology (Austria), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Niemcy), Aarhus Universitet (Dania), Imperial College London (Wielka Brytania) i sektora przemysłowego: Pure Biologics S.A. (Polska).

 

Rozprzestrzenianie się wielolekoopornych (ang. multirdrug resistant) patogenów stanowi wielkie wyzwanie dla sektora opieki zdrowotnej na całym świecie. Częste stosowanie antybiotyków doprowadziło do wzrostu antybiotykooporności u bakterii, co przyczynia się do wzrostu liczby zgonów, a także nakłada ogromne obciążenie na system opieki zdrowotnej. Niezbędne jest zatem opracowanie alternatywnych strategii leczenia i wdrożenie skutecznych środków kontroli epidemiologicznej, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się lekoopornych bakterii. Skuteczna kontrola epidemiologiczna wymaga przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań wszystkich pacjentów potencjalnie zakażonych patogenami bakteryjnymi oraz analizy prób środowiskowych. Jednak, z powodów finansowych, analizy te nie są obecnie rutynowo przeprowadzane.

 

Pure Biologics jest odpowiedzialna za opracowanie chemicznie modyfikowanych aptamerów, wykazujących wysoką swoistość i powinowactwo w stosunku do wybranych docelowych cząsteczek bakteryjnych. Aptamery te będą składową nowej klasy jednoniciowych sond, zawierających aptamer do wykrywania celu i DNAzym do raportowania sygnałów. Następnym celem projektu jest stworzenie samoorganizujących się struktur DNA-origami, które naśladują reakcje białek, a ostatecznym celem jest opracowanie molekularnego nano-wiertła, które może specyficznie identyfikować komórki docelowe i niszczyć je poprzez perforację ich ścian komórkowych, wprowadzając nieodwracalne zmiany w ich układzie osmotycznym.

 

Nowoczesne nanotechnologie opracowane przez konsorcjum mają doprowadzić do znaczących przełomów w nauce, medycynie i przemyśle. W ramach ich przykładowego zastosowania (ang. proof-of-principle), konsorcjum wykorzysta nowe technologie by stworzyć oparty o DNA zestaw narzędzi do detekcji i charakteryzacji patogenów.

 

 

PARTNERZY: