Projekt partnerski Magbriss - poznaj go bliżej - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

MAGBBRIS

Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku udar przechodzi 15 milionów osób. Zastosowanie nowych nanobiomateriałów przyczyni się do szybszej regeneracji tkanki w przypadku udaru niedokrwiennego. Wykorzystanie nanotechnologii umożliwi dostarczenie terapeutycznych czynników wzrostu wydzielanych przez komórki progenitorowe do uszkodzonego mózgu. W projekcie MAGBBRIS badane będą czynniki wzrostu wydzielane przez śródbłonkowe komórki progenitorowe, o udowodnionym potencjale indukcji regeneracji tkanek, które mogą być kapsułkowane w biomateriałach magnetycznych i bezpiecznie dostarczane do mózgu myszy, za pomocą pola magnetycznego.

Badania pozwolą na opracowanie zaawansowanej terapii o potencjalne klinicznym jako nieinwazyjny, bezpieczny i dostępny środek dla większości pacjentów po udarze. Zastosowane biomateriały będą w pełni bezpieczne zarówno w aspekcie cytotoksyczności jak i właściwości terapeutycznych. Podczas badań zostaną zastosowane zaawansowane techniki obrazowania, które umożliwią monitorowanie leczenia, transport biomateriałów do uszkodzonych tkanek oraz ocenę efektów terapeutyczne w warunkach in vivo w modelu udaru niedokrwiennego mózgu. Dzięki opracowaniu produkcji sekretomu na poziomie przemysłowym zgodnym ze standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz zaprojektowaniu prototypu magnetycznego urządzenia dla ludzi, zweryfikowany zostanie potencjał transferu technologii do warunków klinicznych.

 

Konsorcjum MAGBBRIS składa się z multidyscyplinarnego zespołu, łączącego wiedzę z zagadnień dotyczących nauk ścisłych, biomedycznych i klinicznych oraz z partnerstwa przemysłowego. Projekt MAGBBRIS tworzy 6 partnerów z 5 krajów europejskich.

 

PARTNERZY: