Pure Select2 - otrzymywanie białek zrekombinowanych - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Pure Select2

PureSelect2 jest platformą selekcji in vitro rekombinowanych fragmentów przeciwciał ludzkich rozpoznających wybrany cel molekularny, również całe komórki.

 

Większość przeciwciał stosowanych w badaniach biomedycznych oraz jako terapeutyki otrzymywanych jest in vivo przez immunizację zwierząt i następującą po niej selekcję z zastosowaniem technologii hybrydoma. Otrzymane w ten sposób przeciwciała muszą być “humanizowane”, aby mogły być bezpiecznie stosowane w badaniach klinicznych i jako leki. Technologia spółki Pure Biologics umożliwia selekcję in vitro rekombinowanych ludzkich przeciwciał o wysokim powinowactwie do dowolnego wybranego antygenu, również całych komórek, za pomocą techniki prezentacji fagowej. Nie ma potrzeby dalszej humanizacji uzyskanych przeciwciał.

 

Po selekcji oddziałujących klonów, możliwe jest skonstruowanie drugorzędowej biblioteki i powtórna selekcja (tzw. dojrzewanie przeciwciał, ang. maturation), by dodatkowo wzmocnić powinowactwo do antygenu. Wybrane fragmenty przeciwciał mogą być przekształcone do innych formatów jak np. pełne IgG, Fab, scFv-dimer z zastosowaniem technik biologii molekularnej. Dalsze chemiczne modyfikacje mogą prowadzić do wytworzenia kandydatów na leki (np. koniugaty przeciwciał z lekami – ang. antibody-drug conjugates lub ADC) lub narzędzi diagnostycznych (np. przeciwciała skoniugowane z enzymem czy barwnikiem fluorescencyjnym).

 

 

 

 

 

Mocne strony platformy PureSelect2:

1) skrócony czas realizacji zlecenia – od momentu dostarczenia antygenu do przekazania przeciwciał klientowi;

2) wyższym poziomem ekspresji wyselekcjonowanych przeciwciał (tańsza produkcja);

3) większa różnorodność biblioteki zwiększającą szanse na znalezienie działających wariantów;

4) informacje o optymalnych warunkach do przechowywania białka (panel stabilności).