PB004 PureBIKE - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

PB004 PureBIKE

Potrójnie negatywny nowotwór piersi (ang. Triple Negative Breast Cancer, TNBC) stanowi między 15% a 20% wszystkich nowotworów piersi, natomiast jego 5-letni współczynnik przeżywalności wynosi ok. 77% (ok. 93% dla pozostałych nowotworów piersi). Ze względu na brak ekspresji receptorów dla estrogenu oraz progesteronu na powierzchni komórek tego nowotworu terapia oparta na leczeniu hormonalnym jest nieefektywna, a jedynym środkiem terapeutycznym jest zastosowanie chemoterapii, radioterapii oraz chirurgicznego usunięcia guza. Istotnym jest więc poszukiwanie innych terapii alternatywnych.

 

Celem projektu PB004 PureBIKE jest opracowanie dwuspecyficznego białka rekombinowanego (ang. Bispecific Killer Engager, BIKE) będącego kandydatem na lek immunoterapeutyczny dla pacjentek chorujących na potrójnie negatywny nowotwór piersi (TNBC). Ideą cząsteczki BIKE jest z jednej strony pośredniczenie w zbliżeniu komórki nowotworowej i cytotoksycznej komórki efektorowej zwanej „naturalnym zabójcą” (ang. Natural Killer, NK) wraz z jej równoczesną aktywacją. Wykorzystanie komórek NK jako komórek efektorowych coraz częściej pojawia się w celowanych terapiach onkologicznych ze względu na ich naturalną zdolność do niszczenia komórek nowotworowych.