PB003 PureActivator - test cytotoksyczny, aktywność enzymatyczna
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

PB003 PureActivator

Rozwój nowotworu kształtowany jest przez układ immunologiczny, a najgroźniejsze nowotwory potrafią unikać obronnej odpowiedzi organizmu poprzez stosowanie różnych mechanizmów obronnych, w tym supresji lokalnej odpowiedzi limfocytów T czy indukcji tolerancji immunologicznej. Jedną z cech charakterystycznych dla mikrośrodowiska nowotworu jest zaburzenie równowagi pomiędzy dwiema populacjami limfocytów T regulatorowych i efektorowych. Zmiana stanu równowagi pomiędzy cytotoksycznością i supresją poprzez dostrojenie odpowiedzi limfocytów T ma zatem ogromny potencjał jako strategia terapii antynowotworowych. Jednym z podstawowych założeń niniejszego projektu jest więc zatem kontrola stosunku kom. Treg do cytotoksycznych limfocytów T poprzez modulację aktywności komórek regulatorowych.

 

Naturalna cytotoksyczność i reaktywność wobec szerokiej gamy celów molekularnych sprawia, że również komórki NK są szczególnie atrakcyjnym celem interwencji terapeutycznej. Badania wskazują, że komórki te są często hipoaktywne lub dysfunkcyjne u pacjentów z nowotworami złośliwymi, co umożliwia ucieczkę kom. nowotworowych przed układem odpornościowym i w konsekwencji progresję choroby. Drugi aspekt PureActivator (PB003) zakłada zatem terapię antynowotworową właśnie poprzez aktywne angażowanie komórek NK w miejscu guza.

 

 

W ramach projektu PureActivator (PB003) planujemy opracowanie terapii wzmacniającej pracę układu odpornościowego pacjentów oraz nakierowującej go na zwalczanie komórek nowotworowych w sposób minimalizujący atakowanie otaczających zdrowych tkanek. Rozwiniemy bimodalne białko fuzyjne oparte o przeciwciało potencjale do równoczesnego rekrutowania/aktywacji komórek NK do mikrośrodowiska guza oraz stymulacji układu odpornościowego poprzez modulację liczby i aktywności wybranych populacji komórek układu odpornościowego.

 

Opracowane bimodalne białko fuzyjne o zakładanej aktywności będzie następnie testowane w rozwoju przedklinicznym i klinicznym, do I fazy badań klinicznych włącznie.