Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Profesor Günter Mayer

Profesor Mayer studiował chemię na Uniwersytecie w Monachium, stopień doktora uzyskał z Uniwersytetu w Bonn w dziedzinie biochemii. Po obronieniu doktoratu został współzałożycielem firmy NascaCell Technologies AG. Od roku 2004 kontynuuje karierę akademicką na Uniwersytecie w Bonn oraz Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Od czasów doktorskich interesuje się aptamerami i dziś jest jednym z czołowych specjalistów w tej dziedzinie. Od roku 2010 jest kierownikiem grupy badawczej i profesorem biologii chemicznej i genetyki chemicznej na Uniwersytecie w Bonn, gdzie zajmuje się zastosowaniem aptamerów w badaniach podstawowych oraz w praktyce. Jego grupa rozwija aptamery w nowych podejściach terapeutycznych i diagnostycznych. Profesor Günter Mayer jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu aptamerów w renomowanych czasopismach, liderem międzynarodowych projektów oraz dyrektorem założycielem instytutu Center for Aptamer Research and Development w Bonn. Jego rolą jako konsultanta Pure Biologics S.A. jest doradztwo naukowe, koncepcyjne i techniczne, ale również strategiczne i komercjalizacyjne w zakresie projektów dotyczących aptamerów.

źródło: http://metarna.eu/project-leaders/gunter-mayer/