Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Profesor Bogusław Paradowski

Profesor Bogusław Paradowski jest specjalistą neurologiem z wieloletnim doświadczeniem. Jego zainteresowania naukowe obejmują choroby demienilizacyjne, w tym stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe, otępienie. Z jego inicjatywy na Dolnym Śląsku powstało 9 ośrodków leczących chorych z SM nowoczesnymi metodami I linii, umożliwiając w ten sposób łatwe dotarcie pacjentów po odbiór leków. Profesor Paradowski od sierpnia 1991 do końca 2015 roku, czyli przez ponad 20 lat, pełnił funkcję dolnośląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie  neurologii. Do 2017 roku miał również stanowisko adiunkta oraz pełnił funkcję zastępcy kierownika Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Od października 2017 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Profesor Bogusław Paradowski jest konsultantem medycznym dla Pure Biologics S.A., jego rolą jest pomoc i doradztwo w zakresie projektów dotyczących leczenia chorób neurologicznych i chorób rzadkich, wspomaga też zespół w tematach dotyczących badań klinicznych.