Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Prof. dr hab. Julia Bar

Prof. dr hab. Julia Bar jest kierownikiem Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w immunoonkologii, biologii nowotworów oraz pracach eksperymentalnych z zakresu medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej. Prowadzi badania naukowe dotyczące oporności komórek nowotworowych na chemioterapię oraz nad implantami biologicznymi opartymi o komórki macierzyste. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. dwa patenty, kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz blisko dwieście doniesień konferencyjnych.