Sekwencjonowanie genomów, analizy proteomiczne białek - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Profil działalności

 

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną istniejącą na rynku od 2010 roku.  Podstawowym obszarem aktywności jest biotechnologia medyczna, leki biologiczne, diagnostyka molekularna, rozwiązania terapeutyczne wykorzystywane w wyrobach medycznych stosowanych w procedurach leczniczych.

 

Realizujemy wszystkie prace B+R prowadzone nad biologiczną cząsteczką aktywną w procesie tworzenia leku (od momentu wyboru i walidacji celu molekularnego do etapu badań klinicznych). Specjalizujemy się w produkcji i analityce rekombinowanych białek i przeciwciał, badaniach kontraktowych wczesnych faz rozwoju produktów, inżynierii białka, formulacji białek, sekwencjonowaniu genomów, analizie proteomicznej oraz bioinformatyce.

 

Prowadzimy badania kontraktowe dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz własne projekty nad rozwojem opartych na przeciwciałach i/lub aptamerach biofarmaceutyków, wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym oraz testów diagnostycznych.  

 

 

WŁASNE PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

 

Pure Biologics jako pierwszy w Polsce podmiot inwestuje w rozwój nowych, innowacyjnych (nie generycznych ani biopodobnych) leków biologicznych, wyrobów medyczny i diagnostycznych, w których cząsteczką aktywną jest przeciwciało lub aptamer. Posiadane doświadczenie i know-how pozwalają Spółce podjąć wyzwanie, które jest aktualnie czołowym trendem w światowej farmaceutyce.

 

czytaj więcej: PROJEKTY INNOWACYJNE

 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE NA ZLECENIE

 

Pure Biologics jest liderem technologii selekcji przeciwciał i aptamerów na polskim rynku, a także jednym z niewielu podmiotów komercyjnych zajmujących się tym zagadnieniem na świecie. Ponadto, ze względu na prowadzone autorskie projekty badawczo-rozwojowe wzbogaca swoje doświadczenie i kompetencje wykorzystywane w projektach realizowanych na rzecz partnerów kontraktowych. Drugim segmentem działalności usługowej jest produkcja, oczyszczenie i analiza białek rekombinowanych oraz rozwój metod pomiarowych i wyprowadzanie stabilnych linii komórkowych.

 

czytaj więcej: BADANIA KONTRAKTOWE