Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Ewa Margas

Ewa Margas jest absolwentką Wydziału Biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie słuchaczką kierunku “Zarządzanie projektami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W toku rozwoju zawodowego zdobyła też obszerną wiedzę z zakresu zarządzania systemami jakości w laboratoriach badawczych, uczestnicząc w licznych szkoleniach i pełniąc rolę Pełnomocnika ds. Jakości w spółce Pure Biologics.

Od 2013 roku zatrudniona w Pure Biologics, początkowo zajmowała się pracą badawczą i koncepcyjną z obszaru bioinżynierii białka, a następnie z obszaru prezentacji fagowej (realizując badania kontraktowe z zakresu identyfikowania przeciwciał o potencjale diagnostycznym i innych zastosowaniach).

Obecnie Ewa Margas pełni rolę menadżera projektu w segmencie badań kontraktowych, koordynując pracę zespołów badawczych i odpowiadając za komunikację z Klientem.