Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr Waldemar Priebe

dr Waldemar Priebe jest profesorem chemii medycznej w Zakładzie Terapii Eksperymentalnej Wydziału Medycyny Nowotworów, w prestiżowej jednostce MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego w Houston (USA).

dr Priebe uzyskał stopień doktora w 1978 r. w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Następnie przeniósł się do Columbus, OH, USA, aby pracować jako badacz na stażu podoktorskim. Jego kariera rozwijała się dalej na styku dwóch środowisk – akademickich badań nad nowymi strategiami projektowania leków i badań przedklinicznych oraz przemysłu i biznesu: profesor Priebe jest współzałożycielem licznych spółek, z których kilka notowanych jest na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, w ciągu ostatnich 30 lat pełnił również rolę konsultanta dla wielu firm farmaceutycznych i biofarmaceutycznych.

Badania dr Priebe łączą biologię z chemią, koncentrując się na hamowaniu przez leki szlaków metabolicznych ważnych dla rozwoju nowotworu i przeżycia pacjentów. Jego zespół w MD Anderson Cancer Center w Houston łączy głęboką ekspertyzę w nowoczesnej chemii organicznej i bioorganicznej z biologią nowotworów i szeroko zakrojonym podejście do odkrywania i rozwoju nowych leków. Wyniki i wynalazki dra Priebe znalazły się w ponad 200 recenzowanych artykułach naukowych i chronione są ponad 50 patentami.