Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr Sabina Tabaczar

Dr Sabina Tabaczar posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracach B&R. W trakcie doktoratu była stypendystką programu „D-RIM” współfinansowanego przez Unię Europejską wspierającego badania o potencjale komercjalizacyjnym oraz uczestniczyła w dwóch projektach finansowanych przez NCN obejmujących badania nad aktywnością biologiczną nowych cząsteczek o potencjale antyoksydacyjnym do stosowania w chemioterapii.

Po odbyciu staży naukowych w dwóch zagranicznych jednostkach naukowych (University of Strathclyde oraz Heriot-Watt University), w latach 2014-2017 była kierownikiem grantu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki  o wartości 612 tyś zł. Projekt dotyczył problemu formowania się spoczynkowych tratw lipidowych w błonie komórkowej.

W Pure Biologics S.A. pracuje od 2018r. Zajmowała się badaniem molekularnych oddziaływań między cząsteczkami z wykorzystaniem technik SPR i BLI. Jest współautorką i naukowym menedżerem projektu badawczo-rozwojowego PB005 „AptaMG” o budżecie prawie 15 mln zł.