Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr Robert Kołodziejczyk

Z wykształcenia biochemik, z zamiłowania biolog strukturalny, z zawodu biotechnolog. Stopień doktorski uzyskany w 2005 na Politechnice Wrocławskiej z tematyki dot. badań z wykorzystaniem technik biochemicznych, biofizycznych i analizy termodynamicznej procesu fałdowania białka. Pracownik naukowy i dydaktyczny dwóch polskich uczelni (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dwóch zagranicznych (University of Helsinki, Finlandia; University of Leeds, UK). Wiedzę i doświadczenie zdobywał również w ośrodkach naukowych w Szwecji (Szpital Uniwersytecki – Lund), Niemczech (EMBL – Hamburg, DESY – Berlin) i Francji (ESRF – Grenoble).

 

Posiada wiedzę ze standardowych i zaawansowanych metod oraz obsługi narzędzi w sekwencji: klonowanie – produkcja i oczyszczanie białek – analityka i modyfikacja białek – krystalizacja białek – badania dyfrakcyjne na kryształach białkowych – rozwiązywanie i analiza struktur krystalicznych białek.

 

Kierownik i współwykonawca kilkunastu projektów naukowych w tematyce produkcji i analizy strukturalnej białek. Współtwórca projektu komercjalizacyjnego wykorzystania białkowych siatek krystalizacyjnych w badaniach strukturalnych finansowanego przez TEKES (Fińska Agencja Wsparcia Innowacji). Laureat konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pol-Postdoc II, członek Komitetu Krystalograficznego PAN w kadencji 2007-10, wyróżnienie od PTBioch za pracę naukową opublikowaną w Nucleic Acid Research w 2007 roku (współautor), autor publikacji o łącznej liczbie cytowań ponad 400 i indeksie Hirscha 10, dyplom Aston American University (USA) ukończenia kursu mini-MBA.

 

Pasjonat “kawałów z brodą” i humoru podszytego absurdem, niestroniący od sportu, lubiący łamigłówki i nietuzinkowe rozwiązania, protagonista logicznego myślenia, strażnik czystości, ideowiec, racjonalista, większy optymista niż mogłoby się wielu wydawać. W Pure Biologics kieruje grupą badawczą ds. Bioinżynierii Białka.