Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr Piotr Jakimowicz

Posiada niemal 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. W latach 2001-2005 odbył staż podoktorski w Molecular Microbiology Department w John Innes Centre, Norwich w Anglii, pracował także w latach 2005-2008 w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Dr Jakimowicz jest współautorem pięciu patentów oraz czterech zgłoszeń patentowych, był także zaangażowany w realizację kilkunastu projektów badawczych jako kierownik i wykonawca. Do marca 2018 pełnił funkcję adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białka na Uniwersytecie Wrocławskim, będąc jednocześnie współzałożycielem i Dyrektorem ds. Naukowych w Pure Biologics. W marcu 2018 r. zakończył współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, by w pełni zaangażować się w projekty B+R spółki Pure Biologics S.A.