Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Dr hab. Mariusz Czekała

Dr hab. Mariusz Czekała  jest profesorem i wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu . Jest uznanym ekspertem z zakresu dyscyplin ilościowych tj . teoria pieniądza w czasie, elementy statystyki i ekonometrii, analiza fundamentalna i techniczna, analiza portfelowa, czy systemy notowań giełdowych. Specjalizuje się w budowaniu modeli ekonometrycznych wyceny spółek kapitałowych i inwestycji. Opublikował szereg prac naukowych i monografii m.in. z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych, efektywności funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów zabezpieczenia ryzyka finansowego.